کمترین: 
1466000
بیشترین: 
1473000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1466000
زمان: 
10/24 17:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 24 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 24 دی 1396 , 1466000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 11:12","price":1470500},{"date":"1396/10/24 11:18","price":1473000},{"date":"1396/10/24 14:18","price":1468000},{"date":"1396/10/24 16:48","price":1467000},{"date":"1396/10/24 17:00","price":1466000}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398