کمترین: 
724000
بیشترین: 
727000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
724000
زمان: 
10/24 17:00
قیمت نیم سکه امروز 24 دی 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 24 دی 1396 , 724000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 11:12","price":726000},{"date":"1396/10/24 11:30","price":727000},{"date":"1396/10/24 14:06","price":726000},{"date":"1396/10/24 17:00","price":724000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398