کمترین: 
1452000
بیشترین: 
1460000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1452000
زمان: 
10/24 17:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 24 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 24 دی 1396 , 1452000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 11:12","price":1460000},{"date":"1396/10/24 14:18","price":1454000},{"date":"1396/10/24 17:00","price":1452000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398