کمترین: 
3520
بیشترین: 
3553
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3553
زمان: 
10/24 13:20
قیمت دلار استرالیا امروز 24 دی 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 24 دی 1396 , 3553 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 10:50","price":3520},{"date":"1396/10/24 12:00","price":3523},{"date":"1396/10/24 12:10","price":3529},{"date":"1396/10/24 12:50","price":3553},{"date":"1396/10/24 13:00","price":3548},{"date":"1396/10/24 13:20","price":3553}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398