کمترین: 
1123
بیشترین: 
1127
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1127
زمان: 
10/24 12:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 24 دی 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 24 دی 1396 , 1127 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 10:40","price":1123},{"date":"1396/10/24 12:10","price":1125},{"date":"1396/10/24 12:50","price":1127}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398