کمترین: 
1185
بیشترین: 
1188
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1185
زمان: 
10/24 16:50
قیمت لیر ترکیه امروز 24 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 24 دی 1396 , 1185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 10:40","price":1185},{"date":"1396/10/24 11:20","price":1186},{"date":"1396/10/24 11:40","price":1187},{"date":"1396/10/24 12:20","price":1188},{"date":"1396/10/24 12:50","price":1187},{"date":"1396/10/24 14:10","price":1186},{"date":"1396/10/24 16:50","price":1185}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398