کمترین: 
4573
بیشترین: 
4600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4600
زمان: 
10/24 12:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 24 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 24 دی 1396 , 4600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 10:30","price":4573},{"date":"1396/10/24 12:00","price":4583},{"date":"1396/10/24 12:10","price":4597},{"date":"1396/10/24 12:50","price":4600}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398