کمترین: 
3626
بیشترین: 
3650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3631
زمان: 
10/24 16:50
قیمت دلار کانادا امروز 24 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 24 دی 1396 , 3631 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 10:30","price":3626},{"date":"1396/10/24 11:40","price":3629},{"date":"1396/10/24 11:50","price":3634},{"date":"1396/10/24 12:00","price":3644},{"date":"1396/10/24 12:20","price":3650},{"date":"1396/10/24 12:30","price":3646},{"date":"1396/10/24 12:50","price":3636},{"date":"1396/10/24 13:00","price":3631},{"date":"1396/10/24 13:20","price":3639},{"date":"1396/10/24 14:10","price":3631},{"date":"1396/10/24 15:10","price":3629},{"date":"1396/10/24 16:50","price":3631}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398