کمترین: 
721000
بیشترین: 
721000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
721000
زمان: 
10/23 15:30
قیمت نیم سکه امروز 23 دی 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 23 دی 1396 , 721000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 15:30","price":721000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398