کمترین: 
1448000
بیشترین: 
1455000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1453000
زمان: 
10/23 15:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 23 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 23 دی 1396 , 1453000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 12:06","price":1448000},{"date":"1396/10/23 12:18","price":1455000},{"date":"1396/10/23 15:12","price":1453000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398