کمترین: 
73
بیشترین: 
73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73
زمان: 
10/23 12:00
قیمت روبل روسیه امروز 23 دی 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 23 دی 1396 , 73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 12:00","price":73}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398