کمترین: 
1123
بیشترین: 
1125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1125
زمان: 
10/23 13:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 23 دی 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 دی 1396 , 1125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 12:00","price":1123},{"date":"1396/10/23 13:50","price":1125}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398