کمترین: 
3350
بیشترین: 
3350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3350
زمان: 
10/23 12:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 23 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 23 دی 1396 , 3350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 12:00","price":3350}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399