کمترین: 
11400
بیشترین: 
11400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11400
زمان: 
10/23 12:00
قیمت ریال عمان امروز 23 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 23 دی 1396 , 11400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 12:00","price":11400}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398