کمترین: 
400
بیشترین: 
400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
400
زمان: 
10/23 12:00
قیمت ین ژاپن امروز 23 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 23 دی 1396 , 400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 12:00","price":400}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398