کمترین: 
1463500
بیشترین: 
1469000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1467000
زمان: 
10/23 15:12
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 23 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 23 دی 1396 , 1467000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 11:54","price":1463500},{"date":"1396/10/23 12:12","price":1464000},{"date":"1396/10/23 12:18","price":1469000},{"date":"1396/10/23 14:48","price":1468000},{"date":"1396/10/23 15:12","price":1467000}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398