کمترین: 
688
بیشترین: 
694
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
694
زمان: 
10/23 13:50
قیمت یوان چین امروز 23 دی 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 23 دی 1396 , 694 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 11:40","price":688},{"date":"1396/10/23 12:00","price":691},{"date":"1396/10/23 13:50","price":694}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398