کمترین: 
3623
بیشترین: 
3634
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3623
زمان: 
10/23 16:20
قیمت دلار کانادا امروز 23 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 23 دی 1396 , 3623 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 11:20","price":3634},{"date":"1396/10/23 11:50","price":3633},{"date":"1396/10/23 12:00","price":3631},{"date":"1396/10/23 12:50","price":3629},{"date":"1396/10/23 13:10","price":3631},{"date":"1396/10/23 13:50","price":3629},{"date":"1396/10/23 16:20","price":3623}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398