کمترین: 
1208
بیشترین: 
1214
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1213
زمان: 
10/23 16:30
قیمت درهم امارات امروز 23 دی 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 23 دی 1396 , 1213 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 11:20","price":1209},{"date":"1396/10/23 11:50","price":1208},{"date":"1396/10/23 13:00","price":1209},{"date":"1396/10/23 13:40","price":1210},{"date":"1396/10/23 13:50","price":1214},{"date":"1396/10/23 16:30","price":1213}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398