کمترین: 
2665
بیشترین: 
2700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2700
زمان: 
10/23 12:00
قیمت منات آذربایجان امروز 23 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 دی 1396 , 2700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 10:20","price":2665},{"date":"1396/10/23 12:00","price":2700}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398