کمترین: 
547
بیشترین: 
552
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
552
زمان: 
10/23 13:50
قیمت کرون نروژ امروز 23 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 دی 1396 , 552 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 10:20","price":547},{"date":"1396/10/23 12:00","price":550},{"date":"1396/10/23 12:10","price":549},{"date":"1396/10/23 13:50","price":552}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399