کمترین: 
533
بیشترین: 
535
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
535
زمان: 
10/23 13:50
قیمت کرون سوئد امروز 23 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 دی 1396 , 535 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 10:20","price":533},{"date":"1396/10/23 12:00","price":534},{"date":"1396/10/23 12:10","price":533},{"date":"1396/10/23 13:50","price":535}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398