کمترین: 
4568
بیشترین: 
4577
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4572
زمان: 
10/23 16:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 دی 1396 , 4572 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 10:20","price":4573},{"date":"1396/10/23 12:00","price":4577},{"date":"1396/10/23 12:10","price":4568},{"date":"1396/10/23 13:50","price":4575},{"date":"1396/10/23 16:30","price":4572}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398