کمترین: 
1184
بیشترین: 
1193
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1184
زمان: 
10/23 16:20
قیمت لیر ترکیه امروز 23 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 دی 1396 , 1184 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 10:20","price":1188},{"date":"1396/10/23 11:20","price":1193},{"date":"1396/10/23 11:40","price":1190},{"date":"1396/10/23 11:50","price":1191},{"date":"1396/10/23 13:50","price":1188},{"date":"1396/10/23 14:20","price":1186},{"date":"1396/10/23 14:40","price":1185},{"date":"1396/10/23 16:20","price":1184}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398