کمترین: 
5415
بیشترین: 
5465
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5420
زمان: 
10/23 16:00
قیمت یورو امروز 23 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 23 دی 1396 , 5420 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 10:20","price":5445},{"date":"1396/10/23 11:20","price":5460},{"date":"1396/10/23 11:40","price":5465},{"date":"1396/10/23 13:50","price":5425},{"date":"1396/10/23 14:10","price":5420},{"date":"1396/10/23 14:50","price":5415},{"date":"1396/10/23 16:00","price":5420}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398