کمترین: 
96627.6
بیشترین: 
96734.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96627.6
زمان: 
10/23 14:10
قیمت شاخص بورس امروز 23 دی 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 23 دی 1396 , 96627.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 10:20","price":96727.7},{"date":"1396/10/23 11:10","price":96727.1},{"date":"1396/10/23 11:20","price":96734.2},{"date":"1396/10/23 11:30","price":96725.4},{"date":"1396/10/23 11:40","price":96722.7},{"date":"1396/10/23 11:50","price":96719.5},{"date":"1396/10/23 12:00","price":96721.4},{"date":"1396/10/23 12:10","price":96653.7},{"date":"1396/10/23 14:10","price":96627.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398