کمترین: 
419500
بیشترین: 
420500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
420000
زمان: 
10/23 14:48
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 23 دی 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 23 دی 1396 , 420000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 10:06","price":420000},{"date":"1396/10/23 14:12","price":420500},{"date":"1396/10/23 14:36","price":419500},{"date":"1396/10/23 14:48","price":420000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398