کمترین: 
721000
بیشترین: 
722500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
721000
زمان: 
10/23 15:42
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 23 دی 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 23 دی 1396 , 721000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 10:06","price":722000},{"date":"1396/10/23 11:54","price":722500},{"date":"1396/10/23 15:18","price":722000},{"date":"1396/10/23 15:30","price":721500},{"date":"1396/10/23 15:42","price":721000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398