کمترین: 
2145
بیشترین: 
2145
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2145
زمان: 
10/23 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 23 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 دی 1396 , 2145 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":2145}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398