کمترین: 
11390.9
بیشترین: 
11390.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11390.9
زمان: 
10/23 09:10
قیمت بات تایلند امروز 23 دی 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 23 دی 1396 , 11390.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":11390.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398