کمترین: 
918.1
بیشترین: 
918.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
918.1
زمان: 
10/23 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 23 دی 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 دی 1396 , 918.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":918.1}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399