کمترین: 
2754.4
بیشترین: 
2754.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2754.4
زمان: 
10/23 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 23 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 23 دی 1396 , 2754.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":2754.4}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398