کمترین: 
3293.9
بیشترین: 
3293.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3293.9
زمان: 
10/23 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 23 دی 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 23 دی 1396 , 3293.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":3293.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398