کمترین: 
9698.6
بیشترین: 
9698.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9698.6
زمان: 
10/23 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 23 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 23 دی 1396 , 9698.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":9698.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398