کمترین: 
307.8
بیشترین: 
307.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
307.8
زمان: 
10/23 09:10
قیمت دینار عراق امروز 23 دی 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 23 دی 1396 , 307.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":307.8}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398