کمترین: 
9484.1
بیشترین: 
9484.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9484.1
زمان: 
10/23 09:10
قیمت ریال عمان امروز 23 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 23 دی 1396 , 9484.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":9484.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398