کمترین: 
1001.9
بیشترین: 
1001.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1001.9
زمان: 
10/23 09:10
قیمت ریال قطر امروز 23 دی 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 23 دی 1396 , 1001.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":1001.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398