کمترین: 
12099.2
بیشترین: 
12099.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12099.2
زمان: 
10/23 09:10
قیمت دینار کویت امروز 23 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 23 دی 1396 , 12099.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":12099.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398