کمترین: 
460.1
بیشترین: 
460.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
460.1
زمان: 
10/23 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 23 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 دی 1396 , 460.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":460.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398