کمترین: 
3769.8
بیشترین: 
3769.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3769.8
زمان: 
10/23 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 دی 1396 , 3769.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":3769.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398