کمترین: 
2927.9
بیشترین: 
2927.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2927.9
زمان: 
10/23 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 23 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 23 دی 1396 , 2927.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":2927.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398