کمترین: 
3285.6
بیشترین: 
3285.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3285.6
زمان: 
10/23 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 23 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 23 دی 1396 , 3285.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":3285.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398