کمترین: 
972.5
بیشترین: 
972.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
972.5
زمان: 
10/23 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 23 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 دی 1396 , 972.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":972.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398