کمترین: 
5005.5
بیشترین: 
5005.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5005.5
زمان: 
10/23 09:10
قیمت پوند امروز 23 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 23 دی 1396 , 5005.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":5005.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398