کمترین: 
4446.3
بیشترین: 
4446.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4446.3
زمان: 
10/23 09:10
قیمت یورو امروز 23 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 23 دی 1396 , 4446.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":4446.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399