کمترین: 
3646.9
بیشترین: 
3646.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3646.9
زمان: 
10/23 09:10
قیمت دلار امروز 23 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 23 دی 1396 , 3646.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 09:10","price":3646.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398