کمترین: 
616.63
بیشترین: 
617
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
617
زمان: 
10/23 01:08
قیمت گازوئیل امروز 23 دی 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 23 دی 1396 , 617 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 00:32","price":616.63},{"date":"1396/10/23 01:08","price":617}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398