کمترین: 
3.188
بیشترین: 
3.205
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.205
زمان: 
10/23 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 23 دی 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 23 دی 1396 , 3.205 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 00:08","price":3.188},{"date":"1396/10/23 00:32","price":3.196},{"date":"1396/10/23 01:08","price":3.199},{"date":"1396/10/23 02:00","price":3.205}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398