کمترین: 
1.8475
بیشترین: 
1.8498
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8475
زمان: 
10/23 02:00
قیمت بنزین امروز 23 دی 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 23 دی 1396 , 1.8475 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 00:08","price":1.8498},{"date":"1396/10/23 00:32","price":1.8475},{"date":"1396/10/23 01:08","price":1.8485},{"date":"1396/10/23 02:00","price":1.8475}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398