کمترین: 
69.8
بیشترین: 
69.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.8
زمان: 
10/23 02:00
قیمت نفت برنت امروز 23 دی 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 23 دی 1396 , 69.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 00:08","price":69.86},{"date":"1396/10/23 00:32","price":69.81},{"date":"1396/10/23 01:08","price":69.83},{"date":"1396/10/23 02:00","price":69.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398